top of page

Anita Gaile: izmantot potenciālu, lai kļūtu par savas profesionālās dzīves saimnieku


Apzināties sava talanta kodu un atrast abpusēji izdevīgu sadarbības modeli starp darbinieku un darba devēju. Augt kā personībai un profesionālim, apzinoties savu spēku un varēšanu. Tie ir jautājumi, kas ik pa brīdim nodarbina ikvienu no mums. Sertificēts koučs un biznesa trenere Anita Gaile, runājot par būtiskākajiem izaicinājumiem, atzīst: “Nepietiek ar to, ka es iegūšu otro vai trešo maģistra grādu – tas ir jāspēj pārkonvertēt vērtībā, par ko uzņēmums vēlas man maksāt naudu.” Anita sarunā stāsta arī par to, kas sagaidāms viņas veidotajā mācību kursā “Atklāj savu karjeras potenciālu!”.


Ko Tu saproti ar jēdzienu “karjeras potenciāls”?


Karjeras potenciāls ir mans personīgais resurss, ko es esmu gatavs ieguldīt apmaiņā pret iespēju dzīvotu tādu dzīvi, kādu vēlos. Darbs ir aktivitāte, kas prasa daudz enerģijas, laika un zināšanu. Katram no mums šie resursi piemīt, bet ir jautājums, vai mēs tos spējam izmantot efektīvi. Vai saņemam pretī tieši tik daudz, cik ieguldām – vai pastāv līdzsvars? Karjeras potenciāls nozīmē to, ka es savu spēju strādāt izmantoju pilnībā, pretī saņemot adekvātu novērtējumu – gan finansiālu, gan emocionālu, gan sociālu.


Kas mūsdienu cilvēkam traucē kļūt par savas profesionālās dzīves saimnieku?


Pirmkārt, tas ir saistīts ar pieņēmumu, ka par karjeras veidošanu ir atbildīgs uzņēmums, kurā es strādāju. Taču realitātē uzņēmumiem ne vienmēr pietiek resursu, turklāt arī viņu nodefinētie procesi, iespējams, neprasa pilnīgu kapacitātes izmantošanu. Tātad viena limitējošā puse ir savas profesionālās dzīves un laimes atdošana uzņēmumam, nevis atbildības uzņemšanās pašam. Šeit ir runa arī par bailēm – ja es būšu tas, kas pieņem lēmumus attiecībā uz savu profesionālo dzīvi, tad es būšu atbildīgs arī par situācijām, kurās neiet tik labi. Piemēram, pēkšņi manas prasmes un kompetences vairs nav pieprasītas tirgū, produkts, kuru es piedāvāju, vairs nav aktuāls, vai samaksa par vērtībām, kuras es spēju radīt, vairs nav tik augsta.

Otrkārt, tas noteikti ir saistīts arī ar savu komforta zonu. Pat saprotot – jā, es varētu darīt vairāk, jā, es varētu nopelnīt vairāk, es tomēr nevaru saņemties pieņemt lēmumu ko mainīt. Šajā gadījumā pat nav runa par to, ka uzreiz jāmaina darba devējs. Vispirms var praktizēt aktivitātes, kas uzlabo profesionālās dzīves kvalitāti. Izmantošu jēdzienu “iesūnošana”. Nesen dzirdēju teicienu: “No sākuma mēs iestigām purvā un tad sūnas kļuva tik siltas un mīkstas, ka vairāk nebija vēlmes no tām kārpīties ārā.” Lūk, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc savs potenciāls ne vienmēr tiek īstenots.


Kā pamudināt cilvēkus rīkoties un “neiesūnot”?


Pirmkārt, tā būtu sava spēka un varēšanas apzināšanās. Saprast, ka es esmu profesionālis, kas spēj radīt vērtības, par kurām citi ir gatavi maksāt naudu, un nodrošināt līdzekļus tādai dzīvei, kādu esmu izvēlējies. Bieži vien “iesūnošanu” rada bezspēcības elements un domas, ka es neko nevaru.

Otrs – ir svarīgi apzināties savu profesionālo identitāti. Necensties pelnīt naudu ar to, ar ko naudu pelna citi, bet apzināties, vai tas, ko daru, atbilst man – manam talanta kodam.

Treškārt, ir jāpiemīt spējai pārdot savas zināšanas, savus emocionālos un fiziskos resursus. Nepietiek ar to, ka es iegūšu otro vai trešo maģistra grādu – man ir jāspēj to pārkonvertēt vērtībā, par ko uzņēmums man ir gatavs maksāt naudu. Angliski ir tāds jēdziens – marketability. Par to mēs mācīsimies jaunajā mācību programmā.

Tā kā ilgus gadus esi strādājusi personālvadībā, kas ir būtiskākās darbinieka vērtības uzņēmumam, kas gadu gaitā paliek nemainīgas?


Pats būtiskākais ir abpusējas vērtības radīšana jebkurās attiecībās – darba devējam ar darba ņēmēju vai ar sadarbības partneri. Spēja būt noderīgam un efektīvam gan darba izpildē, gan komunikācijā – tas ir tas, kas vienmēr ir bijis svarīgs. Turklāt arī karjeru nav iespējams izveidot bez vērā ņemamiem darba rezultātiem un spējas uzturēt labas savstarpējās attiecības. Ja šādā gadījumā karjera tomēr izveidojas, tad cilvēks ir peldējis pa straumi, un varam runāt par tā saucamo sistēmas kļūdu. Tas var notikt līdz brīdim, kad tiek pierādīta konkrētās personas nekompetence.


Vai vari minēt kādu veiksmes stāstu savā profesionālajā pieredzē, kad uzņēmumam vai konkrētai personai esi palīdzējusi augt un atklāt savu potenciālu?


Tādi ir bijuši vairāki – visbiežāk strādājot personālvadības amatos uzņēmumos, kuros ir bijušas vertikālās karjeras iespējas. Arī šajā gadījumā tas ir bijis stāsts par savas vērtības apzināšanos – vai esot konkrētajā amatā tas ir pats labākais gan man, gan uzņēmumam. Ja tas nav labākais man, es arī nevaru būt vērtība uzņēmumam. Darbā ar klientiem šis faktors bijis noteicošais – savas varēšanas un ietekmes apzināšanās likusi cilvēkiem saņemties un būt motivētākiem, lai panāktu labākus rezultātus un efektīvāk sadarbotos ar citiem.

Individuālajā koučingā ir bijušas situācijas, kur cilvēks atnāk ar domu, ka pašreizējā darba vieta nav īstā, bet tai pat laikā arī īsti nezina, ko pats vēlas. Tādā gadījumā nav iespējams 100% nodoties pašreizējam darbam un būt efektīvam resursam uzņēmumā. Daļa darba laika tiek veltīta domām, ko es vēl varētu padarīt. Koučinga rezultātā klientam bieži vien izkristalizējas turpmākā darbība konkrētās situācijas. Protams, tas atšķirsies divu bērnu māmiņai un 27 gadus jaunam, neprecētam vīrietim.


Kas būs lielākā vērtība mācību kursā “Atklāj savas karjeras potenciālu!”?


Runājot par jauno mācību kursu, ir būtiski saprast, ka mūsu mērķis nav radīt situācijas, kurās darbinieki ies darba devējiem prasīt lielākas algas. Mēs mācīsimies atrast abpusēji izdevīgus sadarbības modeļus un mēģināsim saprast, vai mana kompetence konkrētajā vidē spēj radīt papildu pienesumu.

Ļoti iespējams, ka risinājumi būs saistīti ar manām personīgajām vajadzībām, kas jāapmierina šajā dzīves jomā, negaidot to no darba devēja. Tas savukārt ļaus man apzināties savu profesionālo identitāti un daudz precīzāk noteikt, kas ir manas profesionālās vajadzības. Līdz ar to vienam pret otru netiks radītas liekas gaidas, ka mani kā darbinieku paaugstinās, bez iemesla maksās lielāku algu vai sūtīs uz kursiem. Protams, darba devējam ir jāparūpējas par mani kā darbinieku, bet arī man ir jāparūpējas par darba devēju, lai darbs man būtu arī rītdien.


#intervija #darbavide

Meklēt pēc atslēgvārdiem
No tags yet.
Arhīvs
bottom of page