top of page

CEO loma talantu piesaistē arvien pieaug


Foto: Kaspars Alksnis

Uzņēmumu vadītāju loma jaunu darbinieku piesaistē kļūst aizvien aktuālāka, turklāt ņemot vērā nestabilo situāciju darba tirgū, šiem jautājumiem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Arī iDEA HOUSE events ar šī gada pavasarī izveidotās platformas VIEDA DARBA VIETA palīdzību turpinās diskutēt par darba tirgum svarīgām tēmām un vadītāja lomu darbinieku piesaistē.


Fintech uzņēmuma TWINO dibinātājs Armands Broks, kas izveidojis vienu no straujāk augošajām savstarpējo aizdevumu platformām Eiropā, žurnālā “Forbes” atzīst, ka talantu meklēšanai sistemātiski velta 40% no darba laika. “Ne velti pēc 2015. gada Hārvarda universitātes pētījuma 70% vadošo darbinieku atzinuši, ka tieši vadītāja kultūras un vērtību atbilstība ir galvenais aspekts, pieņemt izaicinājumu vai ne,” pamato Broks.


Darba tirgus pētījumi rāda, ka galvenie izaicinājumi šobrīd ir kvalificētu speciālistu un darba spēka trūkums kopumā. Pēc 2015. gada TNS pētījumu datiem, galvenie faktori, kas ietekmēs situāciju darba tirgū, ir demogrāfiskie procesi (iedzīvotāju skaita izmaiņas, sabiedrības novecošanās, emigrācijas procesi), darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma skaitliskas izmaiņas (brīvo darba vietu skaita pieaugums, bezdarba līmeņa krišanās, bezdarbnieku skaita samazināšanās uz vienu vakanci), kā arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma nesabalansētība (izglītības, prasmju, pieredzes, kvalifikācijas neatbilstība vakancēm). Tāpat nozīmīgs ir arī darbinieku motivācijas trūkums un darbinieku prasību pieaugums (atalgojums, papildus labumi u.tml.).


Lai diskutētu par šīm un citām darba devējam nozīmīgām tēmām, aicinām uzņēmumu vadītājus, biznesa attīstības vadītājus un citus interesentus uz VIEDA DARBA VIETA plenēru ciklu, ko atklāsim jau septembrī!


Plenēru ciklā apskatīsim šādas tēmas:

14. septembris - plenērs: talantu identificēšanas un piesaistes perspektīva;

12. oktobris - plenērs: darbinieku iesaiste un lojalitāte;

9. novembris - plenērs: interjers uzņēmuma un darbinieku attīstībai;

7. decembris - plenērs: vadīšanas stratēģija.


VIEDA DARBA VIETA moderatore, ERDA vadītāja Zane Čulkstēna atzīst: “Ir izteiciens: “Klients ir karalis.” Taču uzņēmumos bieži vien nesaprot, ka pret darbinieku piesaisti ir jāattiecas tik pat nopietni, ja ne vēl nopietnāk. Darbinieki ir ne tikai sava uzņēmuma vēstneši – ja Tev nebūs izcila komanda, sniegt klientam izcilu servisu vai produktu būs neiespējami.Meklēt pēc atslēgvārdiem
No tags yet.
Arhīvs
bottom of page